Ładowanie...

Szkolenia interpersonalne

Wszystkie poniższe obszary tematyczne wraz ramowymi programami szkolenia stanowią jedynie punkt wyjścia do ostatecznego kształtu warsztatów czy szkoleń. W przypadku chęci zorganizowania szkolenia z tematu, który nie został wymieniony poniżej, prosimy kierować pytania na adres mailowy lub numer telefonu podany w stopce.

Każdorazowo szkolenie jest poprzedzone analizą potrzeb, a jego program jest jej naturalną konsekwencją

Komunikacja w organizacji

Warsztat umiejętności komunikacyjnych, ćwiczenia poszczególnych narzędzi komunikacyjnych. Komunikacja pozioma i pionowa. Elementy analizy transakcyjnej w komunikacji biznesowej.
Celem warsztatu jest nabycie umiejętności posługiwania sie narzędziami komunikacyjnymi w kontekście osobistym i biznesowym.

Ramowy program szkolenia

 1. Sztuka skutecznego porozumiewania się – studium przypadku
 2. Komunikacja interpersonalna – wyjaśnienie podstawowych pojęć
 3. Procesy komunikacyjne w przedsiębiorstwie – komunikacja pozioma i pionowa
 4. Indywidualne predyspozycje komunikacyjne
 5. Komunikat werbalny czy niewerbalny? – priorytety komunikacyjne
 6. Komunikacja niewerbalna i zależności przestrzenne
 7. Komunikacja werbalna
 8. Bariery komunikacyjne
 9. Ekspresja komunikacyjna – obserwacje, myśli, uczucia, potrzeby (komunikat „ty“ a komunikat „ja“)
 10. Narzędzia komunikacyjne:
  • Aktywne słuchanie
  • Efektywne pytania
  • Precyzowanie wypowiedzi
 11. Analiza transakcyjna w biznesie – komunikaty rodzica, dziecka i dorosłego
 12. Asertywność w komunikacji – wyjaśnienie pojęć
 13. Postawy w komunikacji interpersonalnej: postawa agresywna, uległa, manipulacyjna i asertywna
 14. Radzenie sobie z krytyką, umiejętność odmowy
 15. Wykorzystanie komunikatów „ja“ w komunikacji asertywnej
 16. Strategie asertywne („zacięta płyta“)
 17. Ukryte programy (przekonania), mające wpływ na jakość komunikatu
 18. Płeć a jakość komunikacji
 19. Komunikacja w przedsiębiorstwie – przełożenie narzędzi na praktykę zawodową

Metody szkoleniowe

Ćwiczenia indywidualne i zespołowe, mini wykłady, autodiagnoza kwestionariuszowa, praca warsztatowa

Efektywna praca zespołowa

Warsztat umiejętności interpersonalnych w pracy w grupie. Zalety i wady pracy zespołowej, cechy indywidualne a efektywność pracy zespołowej.
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności pracy w zespole.

Ramowy program szkolenia

 1. Praca indywidualna a praca zespołowa – podobieństwa, różnice, preferencje indywidualne
 2. Grupa a zespół – różnice w celach i konieczności współpracy
 3. Procesy grupowe: facylitacja społeczna, próżniactwo społeczne
 4. Myślenie grupowe: „wiele głów – jeden umysł“
 5. Zrozumienie istoty i struktury zespołu
 6. Normy grupowe
 7. Charakterystyka wydajnego zespołu
  • Fazy kształtowania się zespołu
  • Dostosowanie podejścia do odpowiedniej fazy
  • Określenie ról w zespole – kwestionariusz Belbina
  • Zachęcenie do różnicowania zdolności w obrębie zespołu
 8. Współpraca – kluczem do efektywności zespołowej
 9. Rywalizacja jako bariera i czynnik wspierający w tworzeniu się efektywnych zespołów
 10. Klimat organizacyjny jako kontekst pracy zespołowej
 11. „Mój zespół“ – analiza przypadków

Metody szkoleniowe

Ćwiczenia indywidualne i zespołowe, praca warsztatowa, dyskusje moderowane,

Rozwiązywanie konfliktów w organizacji

Warsztat ukazujący narzędzia i sposoby rozwiązywania konfliktów w zespołach. Rola sytuacji konfliktowej w efektywności pracy w zespołach.
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Ramowy program szkolenia

 1. Czym jest konflikt? – wyjaśnienie pojęć na podstawie ćwiczenia zespołowego
 2. Przekonania o konflikcie czyli „z czym Ci się kojarzy to słowo“?
 3. Konflikt jako zjawisko negatywne – przyczyny
 4. „Koło konfliktu“
 5. Rodzaje konfliktu
 6. Strategie rozwiązywania sytuacji konfliktowych
  • Rywalizacja
  • Unikanie
  • Uleganie
  • Kompromis
  • Współpraca
 7. Stosowanie wybranych strategii w zalezności od kontekstu
 8. Zalety i wady stosowania poszczególnych strategii
 9. Sytuacje konfliktowe w praktyce – studium przypadku
 10. Konflikt wewnętrzny
  • Unikanie – unikanie
  • Dążenie – dążenie
  • Dążenie – unikanie
 11. Uczciwa kłótnia – zasady
 12. Panowanie nad emocjami – czy to jest możliwe?
 13. Wykorzystywanie technik asertywnych w sytuacjach konfliktowych.

Metody szkoleniowe

Ćwiczenia indywidualne i zespołowe, praca warsztatowa, dyskusje moderowane, mini wykłady

Efektywna praca zespołowa

T.S. – Programy Szkoleniowe oferuje pomoc przy moderowaniu wszelkich imprez integracyjnych oraz spotkań roboczych poszczególnych depertamentów organizacji (np.: wypracowywanie zasad współpracy między wydziałami lub w obrębie danego wydziału)

Komunikacja bez przemocy (NVC) w biznesie

Warsztat kierowany do wszystkich pracowników organizacji, w której ważną część odgrywa informacja zwrotna jako element budowania kultury organizacyjnej. Warsztat poprawiający efektywność komunikacji wewnętrznej w każdym przedsiębiorstwie, podnoszący kompetencje miękkie zarówno menedżerów jak i każdego innego pracownika.

Ramowy program szkolenia

 1. Informacja zwrotna a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa
 2. Wprowadzenie do NVC – „język żyrafy – język szakala“ w biznesie
 3. Rozpoznawanie i nazywanie swoich potrzeb
 4. Rozpoznawanie i nazywanie swoich emocji
 5. Aktywne słuchanie w oparciu o potrzeby
 6. Prowadzenie rozmów pracowniczych w oparciu o NVC
 7. Feedback pozytywny / feedback negatywny
 8. Komunikacja bez przemocy jako narzędzie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w miejscu pracy

Metody szkoleniowe

Ćwiczenia indywidualne i grupowe, autorefleksja, ćwiczenia umiejętności, symulacje, dyskusje moderowane.

Facylitacja i coaching zespołowy

Warsztat umiejętności prowadzenia spotkań i work-shopów kreatywnych, prowadzenia rozwojowego zespołów pracowniczych, dbania o ich efektywność. Warsztat kierowany do liderów, trenerów i coachów wewnętrznych.

Ramowy program szkolenia

 1. Coaching, coaching zespołowy, facylitacja – podstawowe pojęcia i ich znaczenie w stosowaniu narzędzi
 2. Proces uczenia sie osob dorosłych i różne spojrzenia na ten proces
 3. Formy rozwoju pracowników w miejscu pracy
 4. Coach jako facylitator – predyspozycje i umiejętności
 5. Narzędzia falicytacyjne w prowadzeniu spotkań i prowadzeniu zespołów pracowniczych
 6. Narzędziownia - warsztat umiejętności

Metody szkoleniowe

Ćwiczenia indywidualne i zespołowe, praca warsztatowa, dyskusje moderowane, symulacje – prowadzenie facylitacji w mini zespołach, praca z kamerą

Napisz do nas

Dane kontakowe

Tomasz Szwed

 • Zadzwoń
  +48 601 92 75 85
 • Email
  tomek@programyszkoleniowe.com programyszkoleniowe@gmail.com